top of page

Om oss i Welle Gravferd

Varme og omtanke i en vanskelig stund.

img124.jpg

Når en av våre nærmeste dør, blir livet fylt av sorg. Mange pårørende føler seg ensomme og hjelpeløse og vet ikke alltid hvor man skal begynne. Tiden kan kjennes uvirkelig og  man preges i ulik grad av sorg og savn. Et dødsfall medfører en ny og krevende situasjon uansett om det var ventet eller kom brått. Det kan oppleves overveldende å forholde seg til alle praktiske gjøremål.

 

Vi ønsker å imøtekomme sørgende med hjelp og bistand på en etisk og verdig måte, støtte og veilede dere, både gjennom sorgen og gjennom det praktiske som følger med en slik situasjon. Døden er ofte følelsesmessig utfordrende å håndtere, og vi som byrå ønsker i samarbeid med dere og hjelpe dere i tiden før begravelsen slik at selve begravelsesdagen skal bli så personlig og verdig som mulig. Jo nærmere en sto den avdøde, jo vanskeligere kan det være og  omstendigheter rundt dødsfallet kan også ha betydning for hvordan man reagerer. Vårt fokus er å bistå pårørende for at det skal bli en verdig avskjed for den avdøde.

 

Blomster kan være med på å si det du selv ikke klarer å uttrykke med ord. Det gjenskaper ofte farger avdøde likte godt og det skaper også en fin ramme rundt selve begravelsen. Vi hjelper deg  med å uttrykke følelser også via blomster.

Welle Graverdstjenester AS

Pilgata 3, 6230 Sykkylven

Postadresse:  Pb 121, 6239 Sykkylven

Organisasjonsnummer 919 293 608
 

bottom of page